Termeni și Condiții

Website-ul www.hotellucystar.ro este administrat de Taxi Pro Napoca S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str Partizanilor nr 33, Romania, înregistrată la  la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj Napoca sub nr. J12/4659/2007, având codul de înregistrare fiscală CIF RO 22644789.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare:

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul hotellucystar.ro.

1. Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse următoarelor reguli, în termenii și condițiile de mai jos:

2. Limitarea răspunderii

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Taxi Pro Napoca S.R.L., de către terți sau utilizatori, violeaza drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@hotellucystar.ro.

Sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse de Taxi Pro Napoca S.R.L..

3. Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conţinut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animaţiile, elementele video, sunet etc., formulare ataşate şi alte elemente similare (Conţinutul), aparţin în exclusivitate Taxi Pro Napoca S.R.L..

4. Confidențialitate

Taxi Pro Napoca S.R.L. nu va colecta automat nicio informaţie sau date care permit identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poştă electronică – „Date Personale”) prin intermediul site-ului, în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Taxi Pro Napoca S.R.L. în conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și potrivit Politicii de Confidențialitate (link).

În legătură cu datele dumneavoastră, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificarea sau ştergerea acestora, dreptul la restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor presupune posibilitatea dumneavoastră de a ne solicita să transferăm toate datele pe care le deținem unei alte persoane indicate expres de către dumneavoastră.

Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact furnizate. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în maxim 30 de zile de la data solicitării.

5. Forța majoră

Site-ul, afiliații și în general, furnizorii de informație către site nu pot fi ținuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa șite-ului. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva, etc.

6. Legea care guverneaza acordul

Drepturile si obligatiile partilor, impuse de prezentul acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre solutionare in fata instantelor de judecată din România.

7. Dispoziții finale

Termenii și condițiile  sunt aplicabile in momentul accesarii acestui Site. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți vizitatorii noștri!

Taxi Pro Napoca S.R.L.